university logo
מערכת ביטול שיעורים
לסטודנטים ביטולון

RSS System

מערכת ביטול שיעורים

המידע מתעדכן באופן שוטף ע"י מזכירויות התלמידים השונות ועל אחריותן.

תאריכים בהם יש ביטולים
יום ב' 9 בדצמבר 2019 יום ג' 10 בדצמבר 2019 יום ד' 11 בדצמבר 2019 יום ה' 12 בדצמבר 2019

 ביטולי שיעורים ל 9 בדצמבר 2019
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: 2331 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 08:30  
  א    39250 
  ה"אחר" בתרבות ימי-הביניים ובעת החדשה המוקדמת 
  היסטוריה  
  אולם: 2331 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 08:30  
  א    39250 
  ה"אחר" בתרבות ימי-הביניים ובעת החדשה המוקדמת 
  חטיבה בהיסטוריה  
  אולם: 2331 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 08:30  
  א    39250 
  ה"אחר" בתרבות ימי-הביניים ובעת החדשה המוקדמת 
  תכנית הלימודים הרב-תחומית  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  לימודי האסלאם והמזרח התיכון  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  חינוך  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  מדע המדינה  
  אולם: 306 משפ
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    62108 
  שיטות מחקר 
  משפטים  
  אולם: 405 משפ
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    62896 
  דיני עבודה וכלכלות חדשות 
  משפטים  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  פסיכולוגיה  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  מדע המדינה  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  יחסים בין-לאומיים  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  סטטיסטיקה  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  כלכלה  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  תקשורת ועיתונאות  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  תכנית משולבת:פילוסופיה,כלכלה,מדע המדינה  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  גאוגרפיה  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה  
  אולם: 3613 חבר
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  א    56142 
  מונרכיות ורפובליקות בעולם הערבי: פוליטיקה פנימית וסדר אזורי 
  סטטיסטיקה ומדע הנתונים  
  אולם: 2736 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 13:30  
  א    39084 
  ריבונות וידע בתקופת הבארוק 
  היסטוריה  
  אולם: 2736 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 13:30  
  א    39084 
  ריבונות וידע בתקופת הבארוק 
  חטיבה בהיסטוריה  
  אולם: 2736 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 13:30  
  א    39084 
  ריבונות וידע בתקופת הבארוק 
  תכנית הלימודים הרב-תחומית  
  אולם: 255 ע"ס
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 13:30  
  א    03458 
  יסודות החשיבה הקלינית: טיפול הומניסטי חוויתי 
  עבודה סוציאלית  
  אולם: 2801 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    17366 
  אעירה שחר:שירת בוקר עתיקה לגווניה 
  מקרא  
  אולם: 2801 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    17366 
  אעירה שחר:שירת בוקר עתיקה לגווניה 
  ספרות עברית  
  אולם: 2801 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    17366 
  אעירה שחר:שירת בוקר עתיקה לגווניה 
  חטיבה בספרות עברית  
  אולם: 2801 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    17366 
  אעירה שחר:שירת בוקר עתיקה לגווניה 
  מחשבת ישראל  
  אולם: 3518
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    56890 
  מחשבה פוליטית ערבית בימי הביניים 
  חינוך  
  אולם: 2801 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    17366 
  אעירה שחר:שירת בוקר עתיקה לגווניה 
  תכנית הלימודים הרב-תחומית  
  אולם: 3518
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    56890 
  מחשבה פוליטית ערבית בימי הביניים 
  מדע המדינה  
  אולם: טבע 1
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    50425 
  תולדות המחשבה החברתית 
  אינטרנט וחברה  
  אולם: 310 משפ
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    62324 
  דיני סייבר ישראליים ובינלאומיים 
  אינטרנט וחברה  
  אולם: 310 משפ
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    62324 
  דיני סייבר ישראליים ובינלאומיים 
  משפטים  
  אולם: טבע 1
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    50425 
  תולדות המחשבה החברתית 
  אבני פינה נט  
  אולם: 310 משפ
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    62324 
  דיני סייבר ישראליים ובינלאומיים 
  אבני פינה נט  
  אולם: 3518
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    56890 
  מחשבה פוליטית ערבית בימי הביניים 
  מדע המדינה  
  אולם: 3518
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    56890 
  מחשבה פוליטית ערבית בימי הביניים 
  מגמה למחשבה פוליטית  
  אולם: 3518
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    56890 
  מחשבה פוליטית ערבית בימי הביניים 
  יחסים בין-לאומיים  
  אולם: טבע 1
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    50425 
  תולדות המחשבה החברתית 
  תקשורת ועיתונאות  
  אולם: 3518
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    56890 
  מחשבה פוליטית ערבית בימי הביניים 
  תכנית משולבת:פילוסופיה,כלכלה,מדע המדינה  
  אולם: 3518
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 15:30  
  א    56890 
  מחשבה פוליטית ערבית בימי הביניים 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
  אולם: 2722 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 17:30  
  א    39392 
  מקופרניקוס לנאורות: היסטוריה אינטלקטואלית של המדע המערבי: חלק א' 
  היסטוריה  
  אולם: 2722 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 17:30  
  א    39392 
  מקופרניקוס לנאורות: היסטוריה אינטלקטואלית של המדע המערבי: חלק א' 
  חטיבה בהיסטוריה  
  אולם: 2722 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 17:30  
  א    39392 
  מקופרניקוס לנאורות: היסטוריה אינטלקטואלית של המדע המערבי: חלק א' 
  לימודים רומאניים  
  אולם: 2722 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 17:30  
  א    39392 
  מקופרניקוס לנאורות: היסטוריה אינטלקטואלית של המדע המערבי: חלק א' 
  חטיבה בספרות השוואתית  
  אולם: 2722 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 17:30  
  א    39392 
  מקופרניקוס לנאורות: היסטוריה אינטלקטואלית של המדע המערבי: חלק א' 
  תכנית הלימודים הרב-תחומית  
  אולם: 2722 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 17:30  
  א    39392 
  מקופרניקוס לנאורות: היסטוריה אינטלקטואלית של המדע המערבי: חלק א' 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  
  אולם: 2722 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 17:30  
  א    39392 
  מקופרניקוס לנאורות: היסטוריה אינטלקטואלית של המדע המערבי: חלק א' 
  לימודים משלימים  
  אולם: 2722 רוח
(הר הצופים)
  9 בדצמבר 2019  
  ביום ב' בשעה 17:30  
  א    39392 
  מקופרניקוס לנאורות: היסטוריה אינטלקטואלית של המדע המערבי: חלק א' 
  מדע המדינה  

 ביטולי שיעורים ל 10 בדצמבר 2019
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: 539 חינו
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 08:30  
  א    37963 
  תקשורת בין -אישית בעבודת היועץ 
  חינוך - ייעוץ חינוכי  
  אולם: 539 חינו
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 08:30  
  א    37963 
  תקשורת בין -אישית בעבודת היועץ 
  ייעוץ חינוכי לגיל הרך  
  אולם: 3405 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    03273 
  מתודות ג': מקומם של התהליכים הפסיכודינאמיים בעשייה המקצועית של העו 
  עבודה סוציאלית  
    10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  ב    37821 
  מיומנויות ייעוציות - שנה ב' 
  חינוך - ייעוץ חינוכי  
  אולם: 261
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  ב    37919 
  הכשרה מקצועית - שנה ב' 
  חינוך - ייעוץ חינוכי  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  כימיה  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  מדעי הסביבה  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  גאוגרפיה  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  אבני פינה נט  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  פסיכולוגיה  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  מדע המדינה  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  יחסים בין-לאומיים  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  סטטיסטיקה  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  כלכלה  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  תקשורת ועיתונאות  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  גאוגרפיה  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה  
  אולם: 2302 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 12:30  
  א    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  סטטיסטיקה ומדע הנתונים  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  כימיה  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  מדעי הסביבה  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  גאוגרפיה  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  אבני פינה נט  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  פסיכולוגיה  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  מדע המדינה  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  יחסים בין-לאומיים  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  סטטיסטיקה  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  כלכלה  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  תקשורת ועיתונאות  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  גאוגרפיה  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה  
  אולם: 3305 חבר
(הר הצופים)
  10 בדצמבר 2019  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  ב    40130 
  גאוגרפיה עירונית 
  סטטיסטיקה ומדע הנתונים  

 ביטולי שיעורים ל 11 בדצמבר 2019
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: 542 חנ
(הר הצופים)
  11 בדצמבר 2019  
  ביום ד' בשעה 08:30  
  א    03636 
  דיני משפחה 
  עבודה סוציאלית  
  אולם: 2736 רוח
(הר הצופים)
  11 בדצמבר 2019  
  ביום ד' בשעה 12:30  
  א    39084 
  ריבונות וידע בתקופת הבארוק 
  היסטוריה  
  אולם: 2736 רוח
(הר הצופים)
  11 בדצמבר 2019  
  ביום ד' בשעה 12:30  
  א    39084 
  ריבונות וידע בתקופת הבארוק 
  חטיבה בהיסטוריה  
  אולם: 2736 רוח
(הר הצופים)
  11 בדצמבר 2019  
  ביום ד' בשעה 12:30  
  א    39084 
  ריבונות וידע בתקופת הבארוק 
  תכנית הלימודים הרב-תחומית  

 ביטולי שיעורים ל 12 בדצמבר 2019
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: ע"ס 365
(הר הצופים)
  12 בדצמבר 2019  
  ביום ה' בשעה 12:30  
  א    03139 
  המשפחה כיחידה חברתית 
  עבודה סוציאלית  

RSS System המידע מועבר מהמחלקה למערכות מידע לתגובות

 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים