university logo
מערכת ביטול שיעורים
לסטודנטים ביטולון

RSS System

מערכת ביטול שיעורים

המידע מתעדכן באופן שוטף ע"י מזכירויות התלמידים השונות ועל אחריותן.

תאריכים בהם יש ביטולים
יום ב' 15 באוקטובר 2018 יום ג' 16 באוקטובר 2018 יום ד' 17 באוקטובר 2018

 ביטולי שיעורים ל 15 באוקטובר 2018
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
    15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 12:30  
  א    10770 
  תורת התרגום בספרות הכללית 
  ספרות כללית והשוואתית  
    15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 12:30  
  א    59432 
  ניהול ארגונים ציבוריים 
  מדיניות ציבורית-צוערים לשירות המדינה  
  אולם: שפ' 29
(קרית א"י ספרא)
  15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:00  
  א    69306 
  כימיה אורגנית ב' 
  כימיה  
  אולם: שפ' 29
(קרית א"י ספרא)
  15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:00  
  א    69306 
  כימיה אורגנית ב' 
  חטיבה בכימיה  
  אולם: שפ' 29
(קרית א"י ספרא)
  15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:00  
  א    69306 
  כימיה אורגנית ב' 
  מדעי הכימיה והביולוגיה  
  אולם: שפ' 29
(קרית א"י ספרא)
  15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:00  
  א    69306 
  כימיה אורגנית ב' 
  תכנית משולבת: פיסיקה-כימיה  
  אולם: שפ' 29
(קרית א"י ספרא)
  15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:00  
  א    69306 
  כימיה אורגנית ב' 
  מדעי הסביבה  
    15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:30  
  א    05323 
  אמנות יהודית - א' 
  מקרא  
    15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:30  
  א    05323 
  אמנות יהודית - א' 
  תכנית בלימודי יהדות  
    15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:30  
  א    05323 
  אמנות יהודית - א' 
  מדע הדתות  
    15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:30  
  א    05323 
  אמנות יהודית - א' 
  תולדות האמנות  
    15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:30  
  א    05323 
  אמנות יהודית - א' 
  לימודי התאטרון  
    15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:30  
  א    05323 
  אמנות יהודית - א' 
  מוסיקולוגיה  
    15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:30  
  א    05323 
  אמנות יהודית - א' 
  תכנית "רביבים"  
    15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:30  
  א    05323 
  אמנות יהודית - א' 
  תכנית הלימודים הרב-תחומית  
    15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:30  
  א    05323 
  אמנות יהודית - א' 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  
    15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:30  
  א    05323 
  אמנות יהודית - א' 
  לימודים משלימים  
    15 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 14:30  
  א    59625 
  מנהל ציבורי בראי התיאוריה 
  מדיניות ציבורית  

 ביטולי שיעורים ל 16 באוקטובר 2018
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
    16 באוקטובר 2018  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    12112 
  הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי 
  פולקלור ותרבות עממית  
    16 באוקטובר 2018  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    12112 
  הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי 
  ביה"ס לאמנויות  
    16 באוקטובר 2018  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    12112 
  הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי 
  תולדות האמנות  
    16 באוקטובר 2018  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    12112 
  הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי 
  חטיבה בתולדות האמנות  
    16 באוקטובר 2018  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    12112 
  הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי 
  לימודי התאטרון  
    16 באוקטובר 2018  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    12112 
  הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי 
  מוסיקולוגיה  
    16 באוקטובר 2018  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    12112 
  הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי 
  תכנית הלימודים הרב-תחומית  
    16 באוקטובר 2018  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    12112 
  הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  
    16 באוקטובר 2018  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    12112 
  הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי 
  לימודים משלימים  
    16 באוקטובר 2018  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    12112 
  הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי 
  ריפוי בעיסוק  
    16 באוקטובר 2018  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    12112 
  הפולקלור היהודי בהקשרו ההיסטורי והתרבותי 
  אבני פינה נט  
    16 באוקטובר 2018  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    58523 
  מדינות מתפתחות במערכת הכלכלית הבין-לאומית 
  יחסים בינלאומיים  
    16 באוקטובר 2018  
  ביום ג' בשעה 14:30  
  א    58523 
  מדינות מתפתחות במערכת הכלכלית הבין-לאומית 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  

 ביטולי שיעורים ל 17 באוקטובר 2018
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: 2204 רוח
(הר הצופים)
  17 באוקטובר 2018  
  ביום ד' בשעה 14:30  
  א    16822 
  קריאת פרקים נבחרים מתוך אלכתאב לסיבויה 
  שפה וספרות ערבית  
  אולם: 2204 רוח
(הר הצופים)
  17 באוקטובר 2018  
  ביום ד' בשעה 14:30  
  א    16822 
  קריאת פרקים נבחרים מתוך אלכתאב לסיבויה 
  קורסי מיומנויות וקורסי שער  
    17 באוקטובר 2018  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56303 
  מדיניות ומנהל ציבורי 
  חינוך  
    17 באוקטובר 2018  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56303 
  מדיניות ומנהל ציבורי 
  מדע המדינה  
    17 באוקטובר 2018  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56303 
  מדיניות ומנהל ציבורי 
  ריפוי בעיסוק  
    17 באוקטובר 2018  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56303 
  מדיניות ומנהל ציבורי 
  מדע המדינה  
    17 באוקטובר 2018  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56303 
  מדיניות ומנהל ציבורי 
  תכנית משולבת:פילוסופיה,כלכלה,מדע המדינה  
    17 באוקטובר 2018  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56303 
  מדיניות ומנהל ציבורי 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  

RSS System המידע מועבר מהמחלקה למערכות מידע לתגובות

 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים