university logo
מערכת ביטול שיעורים
לסטודנטים ביטולון

RSS System

מערכת ביטול שיעורים

המידע מתעדכן באופן שוטף ע"י מזכירויות התלמידים השונות ועל אחריותן.

תאריכים בהם יש ביטולים
יום ד' 21 באפריל 2021

 ביטולי שיעורים ל 21 באפריל 2021
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: טבע 1
(הר הצופים)
  21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 08:30  
  א    56115 
  גישות מחקר וסטטיסטיקה במדע המדינה וביחב"ל 
  מדע המדינה  
  אולם: טבע 1
(הר הצופים)
  21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 08:30  
  א    56115 
  גישות מחקר וסטטיסטיקה במדע המדינה וביחב"ל 
  יחסים בין-לאומיים  
  אולם: טבע 1
(הר הצופים)
  21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 08:30  
  א    56115 
  גישות מחקר וסטטיסטיקה במדע המדינה וביחב"ל 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
    21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56139 
  מצרים ממהפכה למהפכה 
  חינוך  
    21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56139 
  מצרים ממהפכה למהפכה 
  מדע המדינה  
    21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56139 
  מצרים ממהפכה למהפכה 
  פסיכולוגיה  
    21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56139 
  מצרים ממהפכה למהפכה 
  סוציולוגיה ואנתרופולוגיה  
    21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56139 
  מצרים ממהפכה למהפכה 
  מדע המדינה  
    21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56139 
  מצרים ממהפכה למהפכה 
  יחסים בין-לאומיים  
    21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56139 
  מצרים ממהפכה למהפכה 
  סטטיסטיקה  
    21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56139 
  מצרים ממהפכה למהפכה 
  כלכלה  
    21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56139 
  מצרים ממהפכה למהפכה 
  תקשורת ועיתונאות  
    21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56139 
  מצרים ממהפכה למהפכה 
  תכנית משולבת:פילוסופיה,כלכלה,מדע המדינה  
    21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56139 
  מצרים ממהפכה למהפכה 
  מדעי החברה - לימודים משלימים  
    21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56139 
  מצרים ממהפכה למהפכה 
  גאוגרפיה  
    21 באפריל 2021  
  ביום ד' בשעה 16:30  
  א    56139 
  מצרים ממהפכה למהפכה 
  גאוגרפיה, סביבה וגאואינפורמטיקה  

RSS System המידע מועבר מהמחלקה למערכות מידע לתגובות

 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים