university logo
מערכת ביטול שיעורים
לסטודנטים ביטולון

RSS System

מערכת ביטול שיעורים

המידע מתעדכן באופן שוטף ע"י מזכירויות התלמידים השונות ועל אחריותן.

תאריכים בהם יש ביטולים
יום ב' 22 באוקטובר 2018 יום ג' 23 באוקטובר 2018

 ביטולי שיעורים ל 22 באוקטובר 2018
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: 2507 רוח
(הר הצופים)
  22 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  ב    44310 
  הספרות האנגלית בעידן ההשכלה והתקופה הרומנטית והויקטוריאנית 
  אנגלית  
  אולם: 2507 רוח
(הר הצופים)
  22 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  ב    44310 
  הספרות האנגלית בעידן ההשכלה והתקופה הרומנטית והויקטוריאנית 
  חטיבה באנגלית  
  אולם: 2507 רוח
(הר הצופים)
  22 באוקטובר 2018  
  ביום ב' בשעה 10:30  
  ב    44310 
  הספרות האנגלית בעידן ההשכלה והתקופה הרומנטית והויקטוריאנית 
  תכנית הלימודים הרב-תחומית  

 ביטולי שיעורים ל 23 באוקטובר 2018
  הערות    תאריך-יום ושעת התחלה    קבוצה    מס' הקורס/שם הקורס    הפקולטה/החוג/תוכנית הלימודים 
  אולם: 2523 חבר
(הר הצופים)
  23 באוקטובר 2018  
  ביום ג' בשעה 10:30  
  א    51696 
  טיפול קוגניטיבי ופסיכותרפיה בשיקום נוירופסיכולוגי 
  פסיכולוגיה  

RSS System המידע מועבר מהמחלקה למערכות מידע לתגובות

 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים