English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
חיפוש בשנתון האוניברסיטה לשנת
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי חיפוש קורס בודד

 
הפקולטה למדעי החברה : כלכלה
ADVANCED TOPICS IN FINANCE נושאים מתקדמים במימון   |  57955
עבודה בכתב ש' 1.5 נק' 3 סמסטר ב'
      תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס
אולם/קמפוס מועדים מיוחדים שעה יום בשבועסמסטרקבוצהסוג שיעורשם המרצה
 

 
 
 
שעור פרופ אילן קרמר
הערות:
פתוח לתלמידי דוקטורט. ההרשמה באישור המרצה.
מועדי ומיקום הקורס יקבעו במשותף עם המרצה.
Comments:
 

  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem