English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
חיפוש בשנתון האוניברסיטה לשנת
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי חיפוש קורס בודד

 
הפקולטה למדעי הטבע : מדעי המחשב
The probablistic method השיטה ההסתברותית   |  67803
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב ש' 1.5 נק' 3 סמסטר א'
    מועדי בחינות תכניות לימודים אתר הקורס / מורה תאור הקורס
אולם/קמפוס מועדים מיוחדים שעה יום בשבועסמסטרקבוצהסוג שיעורשם המרצה
(קרית א"י ספרא) (קרית א"...

17:45-15:00
יום ד'
סמסטר א'
שעור ד"ר ג קינדלר
 

  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem