English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
חיפוש בשנתון האוניברסיטה לשנת
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי חיפוש קורס בודד

 
הפקולטה למדעי הטבע : מדעי החיים (ביולוגיה)
BIOINFORMATICS-COMPUTERIZED ANALYSIS OF BIO. SEQ ביואינפורמטיקה: אנליזה ממוחשבת של רצפי מולקולות ביולוגיות   |  72677
פרויקט ש' 1.2 נק' 2.5 סמסטר א'
      תכניות לימודים סילבוס /Syllabus
אולם/קמפוס מועדים מיוחדים שעה יום בשבועסמסטרקבוצהסוג שיעורשם המרצה
סילברמן 502 (קרית א"י ספרא)סילברמן 5...

10:45-09:00
יום ה'
סמסטר א
(א) שעור פרופ חנה מרגלית
הערות:
*קורס זה ניתן במשולב עם קורס 72687 (הניתן במעבדת המחשבים). כל מי שנרשם לקורס זה חייב להירשם במקביל גם לקורס 72687. * ד"מ: קורס בסיסי בביולוגיה מולקולרית. * מוגבל ל-60 משתתפים. *שים לב! הרישום לקורס במערכת הרישום-נט הוא בבחינת הגשת מועמדות בלבד ויהיה בתוקף רק לאחר אישור החוג. אם לא תתקבל לקורס עליך לבטל את רישומך עד תום תקופת השינויים.
 

  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem