English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
חיפוש בשנתון האוניברסיטה לשנת
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי חיפוש קורס בודד

 
ביה"ס להנדסה ולמדעי המחשב : מדעי המחשב וביולוגיה חישובית
COMPUTATIONAL METHODS IN MOLECULAR BIOLOGY LAB מחקר מודרך בביולוגיה מולקולרית חישובית   |  76554
פרויקט ש' 4 נק' 8 שנתי
  קורסים חלופיים   תכניות לימודים סילבוס /Syllabus
אולם/קמפוס מועדים מיוחדים שעה יום בשבועסמסטרקבוצהסוג שיעורשם המרצה
(קרית א"י ספרא) (קרית א"...


 
שנתי
(א) מעב פרופ מיכל ליניאל
ד"ר תומי קפלן
הערות:
מטלת הקורס- פרוייקט. מרכז הנחיית פרוייקטים ג'ניה גוטין. רשימת פרויקטים תועבר לתלמידים במהלך סמסטר ב'. זמן מועדף לתחילת הפרויקטים בין שנה ב' לשנה ג'. תלמיד שלא עומד בחובות הלימוד לתואר בוגר (3 שנים) וממוצע ציוניו נמוך מ-75 לא יוכל לבצע פרויקט אלא באישור יו"ר החוג.
 

  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem