English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
חיפוש בשנתון האוניברסיטה לשנת
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי חיפוש קורס בודד

 
הפקולטה לרפואה : : מדעים ביורפואיים
From Networks To Molecules:Experimental And Comp מרשתות למולקולות: גישות ניסוייות וחישוביות לחקר קשרים בין חלבונים   |  81865
משך הבחינה: 2.00 ש' בחינה בכתב ש' 1 נק' 2 סמסטר ב' נלמד באנגלית
    מועדי בחינות תכניות לימודים סילבוס /Syllabus
אולם/קמפוס מועדים מיוחדים שעה יום בשבועסמסטרקבוצהסוג שיעורשם המרצה
ס' שוהם (עין כרם)ס' שוהם (...

11:00-09:15
יום ג'
סמסטר ב
(א) שעור פרופ אורה פורמן-שולר
ד"ר דן בן-צבי
הערות:
שים לב לדרישות הקדם. : קורס בסיסי בביולוגיה מולקולרית עדיפות תינתן לתלמידים שלמדו קורס מס' 81817. מוגבל ל- 20 משתתפים . הקורס מהווה חלק בלתי נפרד מקורס 81820 , שאליו חובה להירשם במקביל. המעבדה כוללת יישום בסיסי במחשב של הנלמד בכיתה. המעבדה תינתן כל שבוע
 

  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem