English Courses צור קשר נהלי הוראה ולימודים נהלי שכר לימוד אודות האוניברסיטה תכניות לימודים - כללים ונהלים חיפוש בשנתון
חיפוש בשנתון האוניברסיטה לשנת
עזרה סקר הערכת הוראה חיפוש מילולי חיפוש קורס בודד

 
הפקולטה לרפואה : : מדעים ביורפואיים
Bioinformatics: Basic Sequence Analysis Tools כלים בסיסיים בביואינפורמטיקה   |  94665
עבודה בכתב ש' 1.5 נק' 3 סמסטר א'
      תכניות לימודים סילבוס /Syllabus
אולם/קמפוס מועדים מיוחדים שעה יום בשבועסמסטרקבוצהסוג שיעורשם המרצה
ס' סגל (עין כרם)ס' סגל (ע...
אולם ג' (עין כרם)אולם ג' (...


12:00-10:15
12:00-10:15
יום ג'
יום ד'
סמסטר א
סמסטר א
(א) שעור ד"ר תמר קאהן
פרופ איתמר סימון
פרופ אורה פורמן-שולר
מחשב 305 (עין כרם)מחשב 305 ...
מחשב 305 (עין כרם)מחשב 305 ...


12:00-10:15
12:00-10:15
יום ג'
יום ד'
סמסטר א
סמסטר א
(א) מעב ד"ר תמר קאהן
גב בריטני בלומנפלד
מר עמיחי סרגובי
גב מרים קוצ'רסקי
הערות:
קורס חובה לשנה ג בוגר במדעים ביורפואיים. הנוכחות בכל המפגשים-חובה. קורס מוגבל משתתפים. חלק מהמפגשים יתקיימו בכיתת המחשבים בקבוצות וחלק בחדרי הסמינרים. ההערכה בקורס ע"ס פרוייקט סיכום
 

  

  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים
קישור לאתר של האוניברסיטה העברית בירושלים Link to the website of The Hebrew University of Jerusalem