כניסה למערכת עדכון סילבוס חדשה לחברי סגל ומורים
New Syllabus Update System for Teachers and Faculty
Enter your ID number and password
        נא להכניס ת.ז. וקוד אישי
   
ID number:  ת.ז. : (8 ספרות מלאות, ללא ספרת ביקורת)    
           
Password :                 :  קוד אישי      
           
        Forgot Password/שכחתי קוד אישי
           
   
 
   
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסי טה העברית בירושלים