צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים שהסתיימו

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2021/05/3/290
מכרז פומבי 7970-יועצים בתחומים: חשמל, מיזוג אוויר וקונסטרוקציה עבור פרויקט הננו-קוונטום, קריית אדמונד י' ספרא
06/05/2021
02/06/2021
2021/03/3/287
מכרז 7950-אספקה והתקנת מערכות פוטו-וולטאיות 500 קילו-וואט, קמפוסי האוניברסיטה העברית בירושלים ובפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, ברחובות
05/04/2021
08/06/2021
2021/05/4/57
מכרז לרכישת מקררים למעונות הסטודנטים ו/או ליחידות האוניברסיטה
01/06/2021
28/06/2021
2021/05/4/58
לרכישת אביזרי אינסטלציה למחסן המרכזי באוניברסיטה העברית בירושלים
01/06/2021
28/06/2021
2021/02/4/54
קול קורא -הקמת מתחם מחקר בקנאביס
09/02/2021
03/07/2021
2021/05/4/56
לשירותי הסעות דיקנט הסטודנטים האוניברסיטה העברית
31/05/2021
05/07/2021
2021/06/3/291
7990- עבודות בינוי ומערכות חוות מחשבים, אגף A קומה 1, ביה"ס למדעי המחשב, קרית אדמונד י' ספרא
30/06/2021
22/07/2021
2021/06/3/294
7997- עבודות בינוי ומערכות קליטת ד"ר משה פרידמן, שיפוץ קומה 2-, בניין רוס, קרית אדמונד י' ספרא
01/07/2021
29/07/2021
2021/06/3/295
מכרז 7992- קליטת ד"ר דפנה נחמני, ד"ר עמרי פינקל וד"ר גילי גרינבאום , בניין סילברמן, המכון למדעי החיים, קרית אדמונד י' ספרא
30/06/2021
29/07/2021
2021/04/1/85
מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף למתן שירותי תכנון בנין מגורים לחוקרים אורחי האוניברסיטה העברית בשכונת בית הכרם, ירושלים
10/06/2021
01/08/2021
2021/04/3/289
רישום לספר הקבלנים של האוניברסיטה העברית
26/04/2021
04/08/2021
2021/06/3/292
מכרז 7991 -פרויקט חדשנות ויזמות, ספריית הרמן, קרית אדמונד י' ספרא
25/07/2021
19/08/2021
2021/06/3/293
מכרז 7994- תחנת השנאה "טיילור", בניין טיילור, קרית אדמונד י' ספרא האוניברסיטה העברית בירושלים.
21/07/2021
31/08/2021
2021/08/3/299
מכרז פומבי 8017- אספקה, הובלה והנחה של 4 מכולות במשרדים וחדר ישיבות ברחבת גולדסקי, קמפוס עין כרם.
18/08/2021
01/09/2021
2021/06/3/296
מכרז 7799-מתן שירותי ניקיון באוניברסיטה העברית בירושלים בפקולטה למדעי החקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות, במעונות הפקולטה, ובבית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בבית דגן
29/06/2021
02/09/2021
2021/08/3/297
מכרז פומבי 7998-עבודות בינוי, מיזוג אוויר,תברואה וגזים, שתי מעבדות, בניין לוין לפיסיקה, קרית אדמונד י' ספרא
15/08/2021
05/09/2021
2021/08/3/300
מכרז פומבי 8022- עבודות בינוי וחשמל בית צרפת, קרית אדמונד י' ספרא האוניברסיטה העברית בירושלים.
23/08/2021
14/09/2021
2021/08/3/298
מכרז פומבי 8016-עבודות ריהוט מעבדתי בניין פיילוט, קרית אדמונד י' ספרא
17/08/2021
29/09/2021
2021/08/4/59
מכרז פומבי למתן שירותים בתחום החברתי מרכז בלומנטה
11/08/2021
03/10/2021
2021/08/4/62
מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף למכירת רכב
24/08/2021
03/10/2021
2021/08/4/60
מכרז לתכנון ועיצוב של אתר האינטרנט לארכיון אלברט איינשטיין באוניברסיטה העברית בירושלים
09/08/2021
24/10/2021
2021/10/4/63
שירותי ייעוץ בתחום ביטוח וניהול סיכונים האוניברסיטה העברית בירושלים
13/10/2021
14/11/2021
2021/11/4/65
מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף למכירת מכשיר לניקוי והפרדת חלבונים
18/11/2021
02/12/2021
2021/05/1/86
מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף למכירת דירת 4 חדרים ומחסן ברחוב קובובי 51, ירושלים
28/10/2021
07/12/2021
2021/07/1/87
מכירת מחסן ברחוב ז'בוטינסקי 15, ירושלים, גוש 30021, חלקה 23 תת 13
28/10/2021
07/12/2021
2021/08/4/61
להקמה, אספקה, הפעלה תחזוקה וניהול של רשת נתונים רחבה
11/08/2021
22/12/2021
2021/11/1/88
מכירת זכויות חכירה מהוונות בבית מגורים צמוד קרקע ותיק ברחוב התאנה 13 תל-אביב כחלקה 190 בגוש 6110
15/12/2021
19/01/2022
2021/10/4/64
מכרז לאספקת גלילי גז ונוזלים קריאוגנים
25/10/2021
20/01/2022
2021/12/4/68
עבודות בינוי, מערכות וגמר - בית הספר לרוקחות קמפוס עין כרם (ברמדור 10921)
28/12/2021
23/01/2022
2021/12/4/69
פינוי ופירוק קומה 5 (פרויקט מקדים) ובינוי מעבדות, בניין 3 רפואה קמפוס עין כרם (ברמדור 10421)
28/12/2021
23/01/2022
2022/01/1/89
הזמנה להציע הצעות להפעלה (לרבות הקמה) של מזנון חלבי במרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח בקמפוס אדמונד י' ספרא של האוניברסיטה העברית בירושלים
21/01/2022
15/02/2022
2022/01/4/71
מכון טרומן עבודות שיקום הגג קמפוס הר הצופים (ברמדור 10222)
30/01/2022
27/02/2022
2022/01/4/70
עבודות בינוי מכון רובינסון קמפוס הר הצופים (ברמדור 11321)
30/01/2022
02/03/2022
2021/12/4/67
מכרז פומבי המרכז למדעי המח עבודות בינוי שתי מעבדות קמפוס אדמונד י. ספרא(ברמדור מס' 105211)
08/02/2022
03/03/2022
2022/02/4/73
החלפת יחידת טיפול באוויר (S-11) יטא קומת פנטהאוז בניין 4 קמפוס עין כרם
03/02/2022
11/03/2022
2022/02/4/76
החלפת בידוד מדעי הצמח קמפוס רחובות
21/02/2022
20/03/2022
2022/02/4/78
עבודות בינוי, מערכות וגמר - מכון לכימיה קמפוס אדמונד י. ספרא
23/02/2022
20/03/2022
2022/02/4/77
עבודות בינוי שדרות מאגנס קמפוס אדמונד י. ספרא
24/02/2022
21/03/2022
2022/02/4/75
מעבדת דבורים קבועה מבנה מתועש קמפוס אדמונד י. ספרא
21/02/2022
28/03/2022
2022/03/4/81
עבודות בינוי, חשמל, מיזוג ותברואה מעבדת לייזר קמפוס אדמונד י. ספרא
16/03/2022
08/04/2022
2022/03/4/85
מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף למכירת ערכות פיתוח Jetson Nano Developer Kit
31/03/2022
10/04/2022
2022/03/4/82
עבודות אלומיניום גג טרומן קמפוס הר הצופים
31/03/2022
25/04/2022
2022/03/4/83
עבודות שיקום הגג מכון טרומן קמפוס הר הצופים
31/03/2022
25/04/2022
2022/02/4/79
לאספקת דלק ושרותי תדלוק
01/03/2022
12/05/2022
2022/01/4/72
מכרז לקבלן מערכת מתח נמוך ביטחון מתכלל לניהול פעילויות מערכות מתח נמוך ביטחון באוניברסיטה העברית בירושלים
31/01/2022
15/05/2022
2022/04/4/87
בנין גולדשמיט-מנהל הסטודנטים ומחלקת סאפ עבודות בינוי מערכות וחשמל קמפוס
12/04/2022
16/05/2022